Världsbidagen

20 maj, 2018

I dag söndag 20 maj firas den allra första internationella bidagen, världsbidagen.Dagen instiftades förra året av FN:s generalförsamling på Sloveniens initiativ.
Tanken är att dagen ska uppmärksamma de pollinerande insekternas betydelse för den biologiska mångfalden.
Här kan du läsa vad Svenska Dagbladet säger om dagen!

Foto: Wiveka Johansson