Föreningsbigården Klasa

 

Klasa 180509. Foto: Anna Elisson

Vår bigård finns vid Klasa hembygdsgård i Lindberg. Där träffas vi varje onsdagskväll under sommaren.  Vi lär av varandra, delar med oss av våra erfarenheter vad gäller biodling och avslutar med att fika tillsammans.

Vi har öppet hus för alla intresserade under sommaren. För mer info, se kalendern!