Föreningsbigården Klasa

 

Klasa 180509. Foto: Anna Elisson

Vår bigård finns vid Klasa hembygdsgård i Lindberg. Där träffas vi varje onsdagskväll under sommaren.  Vi lär av varandra, delar med oss av våra erfarenheter vad gäller biodling och avslutar med att fika tillsammans.

Vi håller öppet hus i föreningsbigården för alla intresserade under sommaren. Ofta har även hembygdsgården öppet under samma tider. Se kalendariet för mer info.

Med hjälp av bidrag från Sparbanksstiftelsen i Varberg kommer vi under 2021 att bygga en ny stuga i föreningsbigården. Vill du hjälpa till – kontakta styrelsen!