Föreningsbigården Klasa

Klasa 2022. Foto: Malin Uhlin

Vår bigård finns vid Klasa hembygdsgård i Lindberg. Där träffas vi på onsdagskvällar under sommaren. Vi lär av varandra, delar med oss av våra erfarenheter vad gäller biodling och avslutar med att fika tillsammans. Vi håller öppet hus i föreningsbigården för alla intresserade under sommaren. Ofta har även hembygdsgården öppet under samma tider. Se kalendariet för mer info.

Med hjälp av bidrag från Sparbanksstiftelsen i Varberg byggdes en ny klubbstuga i bigården som färdigställdes under sommaren 2022.

Om du vill hjälpa till i föreningsbigården så hör av dig till någon av de ansvariga!

Ansvariga för Klasa:
David Holmqvist, Bertil & Clovis Kastberg, Jim Miller, Bosse Karlsson, Arne Svensson, Strebe Milenkovski, Stefan Mårtensson, Jenny Marchant, Kenneth Nilsson, Anders Pettersson.

Klasa 2018. Foto: Anna Elisson