Vill du låna vår slunga?

20 juni, 2021

Biodling kräver sin utrustning.
För att underlätta för de medlemmar som inte har möjlighet att själva äga all utrustning, har vi en gemensam slunga i föreningen till utlåning.
Det är en enkel handvevad slunga med plats för två ramar, alla rammått får plats. Vi har även avtäckningsutrustning.
Det krävs att du är medlem i föreningen för att låna slungan.
Information om hur du bokar slungan hittar du här!